Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
checklista
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En checklista är information, i form av en lista, som beskriver aktiviteter som ska utföras. En checklista är inte en journalhandling.