Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
betalningsförbindelse
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En betalningsförbindelse är en handling som utfärdas till en serviceproducent där ÅHS ber om en tjänst eller produkt och åtar sig att betala hela kostnaden eller en del av den. En betalningsförbindelse kan även vara riktad till ÅHS där avsändaren åtar sig att betala hela kostnaden eller del av den.