Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
beslut om intagning för vård
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Beslut om intagning för vård är ett beslut att ta in en patient för vård oberoende av dennes vilja.