Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
behörighet
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En behörighet är en rättighet att utföra systemfunktioner gällande hälsodata/vårdinformation i ett vårdinformationssystem.
- Exempel: Ett exempel på en behörighet är en rättighet att signera en läkemedelsordination på en viss vårdavdelning.