Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
bedömning av vårdbehov
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En bedömning av vårdbehov är en bedömning då en patients vårdbehov bedöms av en individuell vårdgivare.