Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
bedömning av status
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En bedömning av status är en bedömning då en patients tillstånd bedöms av en individuell vårdgivare.