Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
basuppgifter om patienten
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Basuppgifter om patienten är administrativa patientdata som består av identifikationsuppgifter om och kontaktinformation till patienten.