Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
avslå remiss
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Avslå remiss är en remissaktivitet då en remissmottagare meddelar remittenten om att den inte kommer att åta sig att utföra den i remissen specificerade tjänsten.