Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
arbetsroll
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En arbetsroll är en personroll som en person är anställd som.
- Exempel: läkare, sjukskötare, fysioterapeut, närvårdare.