Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
anamnes
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En anamnes är en journalhandling som innehåller patientdata för en patients föregående tillstånd. Den är en sammanställning av information av vikt för diagnostik och patientvård, som inhämtas av läkare eller annan vårdprofessionell via mer eller mindre öppna frågor till patienten eller närstående som har kännedom om patienten, och/eller från tidigare journalhandlingar.