Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
aktörsroll
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En aktörsroll är en roll som kan innehas av en aktör.