Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
aktör i roll
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En aktör i roll är en aktör som innehar och uppträder i en aktörsroll.