Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
aktör
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En aktör är en entitet som kan utföra aktiviteter.
- Exempel: organisation, organisatorisk enhet, person.