Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
aktivitetstyp
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En aktivitetstyp är en typ av aktivitet.