Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
aktivitet
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En aktivitet är någonting som någon utför i syfte att uppnå ett uppsatt mål.