Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
hälsotillstånd
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Ett hälsotillstånd är ett tillstånd hos en patient avseende dennas hälsa och som någon uppfattar att det behöver uppmärksammas och/eller övervakas.