Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
doseringstillfälle
Termstatus
Avrådd
Kommentar

Termpostens syfte är att rekommendera en gemensam benämning för enhetlig information och dokumentation: administreringstillfälle. I det sammanhanget är andra uttryck avrådda.

Även om utdelning, överlämnande och dosering kan ske vid samma tillfälle, är det administreringen som är det centrala. Därför är administreringstillfälle det tydligaste uttrycket här.

Synonymer
  • administreringstillfälle
  • doseringstillfälle
Definition
tillfälle för läkemedelsadministrering
Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2021