Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
flerfunktionsnedsättning
Synonymer
  • flerfunktionsnedsättning
Definition
se anmärkning
Anmärkning

Flerfunktionsnedsättning avser oftast en kombination av omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning som orsakar stora kommunikationssvårigheter och oförmåga att själv tillgodose grundläggande behov. Den motsvarande internationella benämningen är PIMD (Profound Intellectual and Multiple Disabilities). Funktionsnedsättningens grad kan anges med hänvisning till klassifikationer såsom DSM-5 och Gross Motor Function Classification System (GMFCS).

Ibland används flerfunktionsnedsättning i betydelsen ’flera funktionsnedsättningar’, utan precisering av funktionsnedsättningarnas art eller allvarlighetsgrad.

Flerfunktionsnedsättning används alltså i olika betydelser. Det innebär att om man vill vara precis måste man tydliggöra vilken betydelse som avses.

Ämnesområde
Vård och omsorg
Beslutad
2020