Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
fältchef
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • fältchef
Definition
ledningsfunktion inom ambulanssjukvården som åstadkommer inriktning och samordning av hälso- och sjukvårdens insatser utanför vårdenhet
Anmärkning

Prehospital sjukvårdsledning åstadkommer inriktning och samordning genom ledning och samverkan, och förekommer på lokal nivå.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2018