Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
fel i läkemedelshantering
Termstatus
Tillåten
Synonymer
  • läkemedelshanteringsfel
  • fel i läkemedelshantering
Definition
oavsiktlig avvikelse i läkemedelshanteringen, som leder till eller som skulle kunna leda till en vårdskada
Anmärkning

Ett läkemedelshanteringsfel kan förekomma var som helst i patientens läkemedelsprocess och anses vara möjligt att förebygga.

Den närmaste engelska motsvarigheten till läkemedelshanteringsfel är medication error (ME).

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2015