Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
beredningsform
Termstatus
Tillåten
Synonymer
  • läkemedelsform
  • beredningsform
Definition
form som läkemedel förekommer i
Anmärkning

Exempel: tablett, kapsel, suppositorium, kräm, depotplåster, granulat.

Läkemedelsformen i förpackningen kan skilja sig från läkemedelsformen vid administreringstillfället. Det gäller exempelvis brustabletter som är avsedda att lösas upp i vatten och administreras i form av en lösning.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2020