Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
ex tempore-beredning
Termstatus
Tillåten
Synonymer
  • extempore läkemedel
  • ex tempore-beredning
Definition
läkemedel med viss läkemedelsform och styrka som tillverkas på apotek eller verksamhet med särskilt tillstånd för ett visst tillfälle för viss patient, viss sjukvårdsavdelning, visst djur eller viss djurbesättning
Anmärkning

Ett läkemedel som framställs av ett apotek eller verksamhet med särskilt tillstånd till flera patienter eller beställningar, är i juridisk mening inte en extemporeberedning, utan en lagerberedning.

Juridiska definitioner av extemporeberedning och lagerberedning återfinns i Läkemedelsverkets föreskrifter. I Läkemedelsverkets föreskrifter används termen extemporeläkemedel.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2011