Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
djurläkemedel
Termstatus
Tillåten
Synonymer
  • veterinärmedicinskt läkemedel
  • djurläkemedel
Definition
läkemedel avsett för djur
Anmärkning

Veterinärmedicinska läkemedel har en upp till 8-ställig ATC-kod och första tecknet är Q.

ATC-kod: QA-QV

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2010