Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
humanläkemedel
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • humanläkemedel
Definition
läkemedel avsett för människor
Anmärkning

Humanläkemedel har en upp till 7-ställig ATC-kod där det första tecknet är A-V. ATC-koder som börjar på Q är reserverade för veterinärmedicinska läkemedel.

Humanläkemedel kan även förskrivas till djur.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2010