Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
hemkommun
Termstatus
Rekommenderad
Kommentar

Hemort är en avrådd term för detta begrepp.

Synonymer
  • hemkommun
ÅHS Defintion
där personen bor stadigvarande
Definition
den församling där den enskilde är folkbokförd
Anmärkning

Registreras med hjälp av förteckningen Rikets indelningar, utgiven av Statistiska centralbyrån. De två första siffrorna avser län, nästa två kommun och de två sista församling. I cancerregistrets variabelbeskrivning avser hemort patientens folkbokföringsförsamling vid diagnostillfället. Registreras som ovan.

Ämnesområde
Personuppgifter
Beslutad
Senast beslutad 2009