Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
ADL
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • ADL
Definition
se anmärkning
Anmärkning

ADL står för aktiviteter i det dagliga livet och är ett instrument som används för att bedöma en persons funktionsförmåga och behov av hjälp med olika aktiviteter.

Ämnesområde
Socialtjänst
Beslutad
Senast beslutad 2008