Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
bostadsanpassning
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • bostadsanpassning
Definition
behovsprövad anpassning av en ordinär bostads fasta funktioner för att bibehålla eller öka självständighet för en person med funktionsnedsättning
Anmärkning

Bostadsanpassning kan göras i eller i anslutning till bostaden.
Begreppet är knutet till lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Ämnesområde
Insatser
Beslutad
Senast beslutad 2015