Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
hemtjänst
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • hemtjänst
Definition
bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande
Anmärkning

Med service avses här t.ex. praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat.

Med personlig omvårdnad avses här de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan t.ex. innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser som behövs för att bryta isolering (t.ex. viss ledsagning) eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet (bl.a. genom kvälls- och nattpatrull).

I hemtjänst ingår även avlösning av anhörigvårdare.

Den enskilde kan få hemtjänst även i t.ex. fritidsbostad.

Ämnesområde
Insatser
Beslutad
Senast beslutad 2008