Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
ambulanssjukvård
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • ambulanssjukvård
Definition
hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans
Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Senast beslutad 2008