Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
handikapp
Termstatus
Avrådd
Kommentar

Termen handikapp kan upplevas som stigmatiserande och bör undvikas.

Synonymer
  • funktionshinder
  • handikapp
Definition
begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen
Anmärkning

Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framför allt om bristande tillgänglighet i omgivningen.

Ämnesområde
Vård och omsorg
Beslutad
Senast beslutad 2007