Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
funktionsnedsättning
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • funktionsnedsättning
  • handikapp
Definition
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga
Anmärkning

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.

Ämnesområde
Vård och omsorg
Beslutad
Senast beslutad 2007