Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
beredskapsläge
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • beredskapsläge
Definition
se anmärkning
Anmärkning

Vid särskild händelse måste hälso- och sjukvården ha en organisation som kan anpassas till uppgiften. För att detta ska vara möjligt bör hälso- och sjukvården gradvis kunna anpassa sin förmåga och kapacitet utifrån ett normalläge.

Inom hälso- och sjukvården finns tre fastställda beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Ämnesområde
Katastrofmedicin
Beslutad
Senast beslutad 2007