Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
ambulans
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • ambulans
Definition
transportmedel avsett och utrustat för ambulanssjukvård och transport av sjuka och skadade
Anmärkning

Ambulanser är försedda med medicinteknisk utrustning och bemannade med hälso- och sjukvårdspersonal med adekvat utbildning.

En ambulans är ett specialutrustat transportmedel för sjuktransport på väg, i vatten eller i luften.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Senast beslutad 2008