Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
hälso- och sjukvårdspersonal
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • hälso- och sjukvårdspersonal
Definition
person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård
Anmärkning

Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast anställd av en vårdgivare.

En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal, och ibland, som t.ex. för enskild näringsidkare, kan rollerna sammanfalla.

Ämnesområde
Roller
Beslutad
Senast beslutad 2007