Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
abort
ÅHS Defintion
Abort är avbrytande av graviditet
Man skiljer mellan kirurgisk abort och medicinsk abort. Vid kirurgisk abort avbryts graviditeten genom instrumentell utrymning av livmodern. Vid medicinsk abort avbryts graviditeten genom läkemedelsbehandling. Medicinsk abort kan även benämnas farmakologisk abort.