Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
förebyggande behandling
Termstatus
Rekommenderad
Kommentar

Förebyggande behandling är en typ av förebyggande hälso- och sjukvård. Termen förebyggande behandling är därför avrådd för detta begrepp.

Synonymer
  • förebyggande behandling
Definition
åtgärder som syftar till att bevara god hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd
Anmärkning

Förebyggande hälso- och sjukvård kan vara riktad mot en enskild individ, en grupp eller hela befolkningen. Exempel: förebyggande behandling, hälsoundersökningar, information.

Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Senast beslutad 2006