Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
dosrecept
Synonymer
  • dosrecept
Definition
se anmärkning
Anmärkning

Dosrecept var en receptblankett som var fastställd och godkänd av Läkemedelsverket och användes 2002–2016 vid förskrivning av dosdispenserade läkemedel. Numera lagras alla patientens recept elektroniskt hos E-hälsomyndigheten. Det finns därmed inga särskilda dosrecept.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2021