Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
incidenstal
Termstatus
Rekommenderad
Jämför
Synonymer
  • incidenstal
Definition
(inom läkemedelsstatistiken:) andel av befolkningen som får en läkemedelsprodukt nyinsatt under en definierad tidsperiod
Anmärkning

Anges i procent.

Incidenstal har hittills endast kunnat användas i Jämtlandsundersökningen eftersom det där finns tillgång till personnummer. Fr.o.m. 2005-07 finns tillgång till personnummer i hälso- och sjukvårdens läkemedelsregister.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2006