Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
högkostnadsskydd
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Då patienten erhållit vård med därtill hörande patientavgifter på sammanlagt motsvarande aktuell nivå för högkostnadsskyddet under ett kalenderår erhåller patienten därpå följande tjänst avgiftsfritt.