Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
förmånstyp
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • förmånstyp
Definition
typ av förmån inom ramen för läkemedelsförmånerna
Anmärkning

Följande alternativ finns eller har funnits:
Rabatterat (R), Utan rabatt (U), Kostnadsfritt (F), Livsmedel (L), Födelsekontroll (P), Förbrukningsartikel (H) och Annan betalare (A).

Inom apotekets statistiksystem X-plain finns endast förmånstyperna inom förmånen och utom förmånen. Varor som är definierade inom förmånen blir rabatterade enligt förmånstrappan. De som är definierade utom förmånen blir inte rabatterade alls.

Förmånstyper kan förändras över tid.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2006