Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
ersättningsbara läkemedel
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • ersättningsbara läkemedel
ÅHS Defintion
läkemedelsprodukt som ersätts
Definition
läkemedelsprodukt som ingår i läkemedelsförmånerna
Anmärkning

Förmånsberättigade läkemedel avser endast läkemedelsprodukter där priset fastställts av Läkemedelsförmånsnämnden.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2006