Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
byte tillåtet
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • byte tillåtet
Definition
se anmärkning
Anmärkning

Byte tillåtet är en variabel i receptregistret.

På receptblankett: om fältet Får inte bytas ut, sign. är markerat med signatur får inte byte av förskriven läkemedelsprodukt ske till utbytbart läkemedel. Gäller även e-recept.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2006