Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
hänvisning
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • hänvisning
Definition
(i samband med avslag av vårdbegäran eller vid avslut av vårdåtagande:) anvisning till annan vårdenhet eller till egenvård
Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Senast beslutad 2005