Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
förskrivarkod
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • förskrivarkod
ÅHS Defintion
av Valvira utfärdad kod som identifierar en förskrivare eller en grupp av förskrivare
Definition
av Socialstyrelsen utfärdad kod som identifierar en förskrivare eller en grupp av förskrivare
Anmärkning

Förskrivarkoden är individuell för förskrivare med svensk legitimation och gruppanknuten för övriga förskrivare. Exempel på grupper är AT-läkare och läkare med utländsk legitimation. Förskrivarkod ska anges vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel. Förskrivarkoden bygger på ett unikt nummer som tilldelas vid registrering av yrkeslegitimationer samt en checksiffra. Förskrivare som inte är legitimerade får en särskild kod av huvudmannen.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Senast beslutad 2005