Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
ej akut vårdtillfälle
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • ej akut vårdtillfälle
Definition
vårdtillfälle när patients tillstånd inte kräver omedelbart omhändertagande
Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Senast beslutad 2004