Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
ej akut öppenvårdsbesök
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • ej akut öppenvårdsbesök
Definition
öppenvårdsbesök där patients tillstånd inte kräver omedelbar bedömning
Ämnesområde
Vårdkontakter
Beslutad
Senast beslutad 2004