Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
familjehemsplacerat barn
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • familjehemsplacerat barn
ÅHS Defintion
klient som är minderårig och som har blivit placerad i familjehem
Definition
brukare som är minderårig och som har blivit placerad i familjehem enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Ämnesområde
Roller
Beslutad
Beslutad 2013