Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
administrering av läkemedel
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
En läkemedelsadministration är en vårdaktivitet då en eller flera iordningställda läkemedelsdoser tillförs eller överlämnas till en patient.
- Exempel: Exempel på läkemedelsadministration är att ge patienten läkemedel i kopp eller via infusion