Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
aktiv substans
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • aktiv substans
  • verksam substans
Definition
(i läkemedel:) beståndsdel vars syfte är att ge terapeutisk effekt eller möjlighet att ställa diagnos
Anmärkning

Med aktiv substans kan exempelvis avses:
-en enkel substans som är aktiv i sig själv, t.ex. paracetamol
-en förening av substanser (ett salt), t.ex. morfinhydroklorid
-den del i en förening av substanser som är aktiv (eng. active moiety), t.ex. morfin.

Andra beståndsdelar i läkemedel kan exempelvis vara färgämnen, konserveringsmedel, bindemedel (som möjliggör sammanpressning av tabletter) och drageringsmedel (som används för att ge ytskiktet på tabletter önskvärda egenskaper). Sådana substanser kallas hjälpämnen.

Ämnesområde
Läkemedel
Beslutad
Beslutad 2019