Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
överbeläggning
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • överbeläggning
Definition
händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats
Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
Beslutad
Beslutad 2011